Som avtalt

Vi har alltid deg som kunde i fokus. Vårt ønske er at du skal oppleve trygghet og tillit hele veien frem til målet - drømmehuset. Nettopp derfor opplever vi at stadig flere kommer til oss når de skal realisere drømmen.

Vi stiller strenge krav til oss selv. Det betyr at du kan være trygg på at huset svarer til forventningene. Dessuten tyder vårt solide omdømme og forankring i nærmiljøet på at vi vil være her også etter at huset er overlevert.

Som byggmester stiller vi dessuten økonomiske garantier for våre forpliktelser i ditt byggeprosjekt. Det gir deg trygghet for at du kan flytte inn i ditt nye hus på det tidspunktet og til den prisen vi har blitt enige om. Kort sagt - det blir som avtalt!

Vi er ikke fornøyd før du er det